Vés al contingut

NOSTRES MOCIONS AL PLE DE GENER-2017

25 gener 2017

cabecera-docs

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA REFERENT A DOTAR D’UNA AMBULÀNCIA PEDIÀTRICA MEDICALITZADA A LES COMARQUES GIRONINES.

Fa una setmana va tenir lloc a l’Hospital Comarcal de Blanes un fet luctuós d’especial gravetat: la mort d’una nena per una sèpsia generalitzada.

Fa anys, amb l’inici de les retallades sanitàries, l’hospital Comarcal de Blanes va deixar de tenir cirurgia, el servei de ginecologia i obstetrícia, eliminació d’habitacions a l’Hospital, eliminació de personal, tancament del CAP de Fenals, reducció d’unitats i efectius d’ambulàncies, etc.. També a tota la demarcació de Girona s’han sentit les retallades en sanitat: tancament de les urgències en multitud de CAPs, reducció de la plantilla de personal sanitari, reducció d’unitats i efectius d’ambulàncies, etc.. En definitiva, Comarques Gironines, i especialment La Selva Marítima, han patit unes retallades en matèria de sanitat sense precedents ni comparació a la resta de Catalunya. .

Amb aquesta trista notícia també surt a la llum pública les deficiències en matèria de transport sanitari, i especialment en pediatria: existeixen dues ambulàncies pediàtriques per a tot Catalunya, que són, sens dubte, insuficients. És inadmissible que un nen de Comarques Gironines, quan la seva vida corre perill i ha de ser traslladat a l’hospital de referència, hagi d’esperar una ambulància que té la seva base a Barcelona i pugui tardar hores a arribar, sobretot si la urgència es requereix en punts de difícil accés.

Per tot l’exposat, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar adopta els següents

ACORDS:

1er.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a dotar a les Comarques Gironines amb una ambulància pediàtrica de manera permanent en el transcurs de l’any 2017.

2on.- Traslladar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament, i a la Presidència de la Diputació de Girona.

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PACIOS

Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA

cabecera-docs

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER DEMANAR LA FIRMA D’UN CONVENI PER A L’ARRANJAMENT DE L’APARCAMENT DEL BARRI DE CAN BALLELL.

Des de les reformes que es van fer al barri de Can Ballell, consistents en l’ampliació d’algunes voreres i en el canvi de sentit d’alguns carrers, existeix un dèficit de places d’aparcament en aquest barri, la qual cosa es veu agreujada pel fet que en ser un barri històric molts dels edificis no tenen aparcaments perquè no eren obligatoris.

Com a conseqüència d’això, els veïns del barri van començar a fer ús com aparcament dels terrenys compresos entre els carrers Floristes, Segadors i Ferrers, els quals són en part propietat privada, en part de titularitat municipal.

Actualment, aquesta zona d’aparcament es troba en un estat de conservació lamentable, amb sots considerables, accés per als vianants deficient, falta d’il·luminació… Hi ha una partida econòmica de 25.000 euros per a l’adequació d’aquest aparcament que no s’ha fet efectiva i creiem que és necessari iniciar les actuacions pertinents per arreglar la totalitat de l’aparcament, ja que està sent utilitzat de manera habitual pel veïnat del barri.

Per tot l’exposat anteriorment, el Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar adopta els següents

ACORDS

1er.-Iniciar les accions corresponents per a la firma d’un conveni amb la part privada propietària d’aquests terrenys perquè cedeixin el seu ús a l’Ajuntament a fi i efecte que el pugui fer servir com aparcament.

2n.-Traslladar aquest acord a l’Associació de Veïns del Barri de Can Ballell.

Miguel E. Gracia Moreno

Regidor de ICV-EUIA

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: