Vés al contingut

HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC

8 Juliol 2016

cabecera_doc

ICV-EUiA de Lloret de Mar va demanar informació a l’Ajuntament sobre els Habitatges d’Ús Turístics (HUT’s), concretament l’objectiu era saber en quants d’ells hi havia persones empadronades, a causa que la legislació no permet que el propietari al·legui la condició de domicili. Doncs bé, de 2.329 habitatges, a data 21 de gener de 2016, es va realitzar una mostra representativa de 524, sent el resultat que en 112 habitatges hi ha persones empadronades, la qual cosa suposa que un 21,3% d’aquests estan en una situació irregular.

Tenim constància que als llocs on hi ha HUT’s, també hi ha problemes amb els veïns, sobretot en el tema de la contaminació acústica. Davant d’aquestes dades i aquesta problemàtica, proposem les següents actuacions:

1.-Suspendre pel període d’un any les comunicacions prèvies d’inici de l’activitat per a la instal·lació i/o ampliació dels HUT’s.

2.-Creixement zero en els HUT’s, per un període d’un any, després de l’any de suspensió de les comunicacions prèvies. Posteriorment a aquest any de creixement zero, avançar cap el decreixement en els HUT’s.

3.-Revisió de totes les llicencies donadas com a HUT’s, i depurar aquellas que no cumpleixin amb la legislació.

4.-Analitzar la problemàtica en relació amb les proporcions respecte als habitatges habituals.

5.-Analitzar l’impacte en l’oferta de lloguer al mercat d’habitatge per als residents habituals.

6.-Analitzar el possible procés de gentrificació, que provoca l’expulsió dels residents habituals dels barris i/o urbanitzacions, tal com succeeix en altres ciutats amb problemàtica similar.

7.-Disminució de la qualitat ambiental.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: