Vés al contingut

Moció d’ICV-EUiA al ple de l’Ajuntament per donar resposta als problemes del col·lectiu de les cambreres de pis

30 Juny 2016
Des de fa més d’un any les reivindicacions de les cambreres de pis que treballen als hotels estan prenent força.
Aquest col·lectiu s’està organitzant, i un dels que ha fet possible la visualització de la seva problemàtica és el company Ernest Cañada, a través del seu llibre “Las que limpian los hoteles”. Doncs bé, des del grup municipal d’ICV-EUiA de Lloret de Mar hem decidit presentar una moció en la qual es demana, entre altres coses, la jubilació anticipada d’aquestes professionals, a causa del desgast físic que comporta el seu treball.  Adjuntem el text de la moció que presentem al ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar del proper 4 de juliol.
cabecera_doc

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA RELATIVA A LES CAMBRERES DE PIS

L’hostaleria és la major indústria que, formant part de la indústria turística estable, ha generat ocupació i riquesa a Catalunya i, molt especialment, a la Costa Brava i Girona, expandint-se posteriorment pels pobles, donant inicialment ocupació a milers de treballadors que venien a la costa a desenvolupar la seva activitat laboral al sector, així com per altres sectors de producció que, directament o indirectament, es relacionen amb el servei al turista.

A l’empara de les crisis, ocasionades pels diferents governs a base de reformes laborals, retallades i especulació, s’ha generat un altíssim percentatge de treballadors i treballadores a l’atur, i quan, no obligats a haver d’acceptar condicions laborals amb sous miserables, jornades que diuen “flexibles” però que tanquen contractes de 4 hores que deriven en més hores, externalització de serveis que resulten ser acomiadaments massius de treballadors qualificats i dignament retribuïts per treballadors en règim de semiesclavitud que cobren salaris irrisoris per feines a preu fet.

Dins del sector d’hostaleria són les cambreres de pis, dedicades bàsicament a la neteja de les habitacions, un dels col·lectius més importants dels hotels. Tanmateix, són pràcticament invisibles per a la majoria dels hostes. I ha estat el col·lectiu de les cambreres de pis el que durant la crisi econòmica més precarització han patit en les seves condicions laborals.

Les condicions de contractació s’han deteriorat, ha augmentat el treball a temps parcial, eventual i les subcontractacions, la càrrega de treball, els ritmes i les pressions han arribat a extrems que estan posant en risc la seva salut física i psíquica.

Estem parlant d’un gran número, els que treballen com a cambreres de pis als diferents hotels ubicats en el terme municipal.


A causa del gran nombre de treballadores que viuen diàriament tota aquesta problemàtica, l’Ajuntament de Lloret de Mar no pot ser aliè a les seves reivindicacions i ha de buscar fórmules necessàries per trobar solucions encaminades a dignificar el seu treball.

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Lloret de Mar l’adopció dels següents

ACORDS

1.- Instar al Ministeri d’Empleo i Seguretat Social a buscar fórmules perquè puguin jubilar-se les cambreres de pis de forma anticipada a causa del seu desgast físic i psíquic amb el 100% de la prestació.

2.- Instar al Ministeri d’Empleo i Seguretat Social a reconèixer com a malalties professionals aquelles derivades del treball que realitzen les cambreres de pis, com poden ser ciàtiques, lumbàlgies, hèrnies discales,etc.

3.-Instar a la Generalitat de Catalunya a posar en marxa un conjunt d’actuacions sobre seguretat laboral i prevenció de riscos laborals i sobre les condicions de treball que afecten a les cambreres de pis del sector turístic, així com reforçar el treball i la partida pressupostària de la inspecció de treball.

4.- Instar a la Generalitat de Catalunya a la creació d’un reconeixement de qualitat dels hotels que estigui associat a aquells que garanteixin la seguretat laboral i prevenció de riscos que afecten les cambreres de pis.

5.- Mostrar el desacord en l’externalització de serveis, especialment el de la neteja, per part dels hotels, el que a la pràctica comporta treballar el mateix temps per un menor salari.

6.- Traslladar aquests acords als sindicats UGT i CC.OO, al Gremi d’Hosteleria de Lloret, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i al Ministeri d’Empleo i Seguretat Social.

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ PACIOS

Portaveu del grup municipal d’ICV-EUiA.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: