Vés al contingut

Moció de ICV-EUiA per a recuperar la gestió de l’Hospital Municipal

14 febrer 2015

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA AL PLE DE L’AJUNTAMENT

En el ple municipal del 21 de novembre de 2002 es va aprovar l’extinció de l’Organisme Autònom Patronat de l’Hospital Municipal i la integració del servei en la Corporació Sanitària del Mareme i La Selva.

L’argumentació que es donava en el seu moment era la de no poder assumir el dèficit que aquest Organisme tenia any rere any. Durant els primers anys de la cessió de la gestió de l’Hospital Municipal, l’Ajuntament de Lloret va transferir a la Corporació Sanitària del Maresme i La Selva la quantitat de 4.852.000 euros.

En els últims anys la gestió, tant sanitària com econòmica, dels directius de la Corporació Sanitària ha estat en dubte, fins i tot existeixen informes de la Sindicatura de Comptes que així ho ratifiquen. També en els últims anys la política de personal realitzada per la direcció de la Corporació Sanitària ha anat contra els professionals de la sanitat, tant a l’Hospital Comarcal de La Selva, en els Centres d’Atenció Primària de Lloret de Mar i a l’Hospital Municipal. Així mateix s’han rebut queixes dels familiars dels interns de la poca qualitat al menjar que se serveix als menús.

No existeix cap prova que la gestió privada sigui millor que la pública, al contrari, la gestió pública assegura uns mínims de qualitat que la gestió privada no assumeix, ja que aquesta sempre es basa exclusivament en el criteri económicista.

Amb l’actual crisi econòmica es posa en dubte la teoria que el privat és millor que el públic i que en moltes ocasions es privatitzen serveis essencials per a les persones només per qüestions d’amiguisme o clientelisme econòmic o polític. Creiem que és necessari revertir la gestió de les activitats privatitzades en els últims anys al sector públic, i una d’elles és tot el relacionat amb la sanitat.

Per tot això, el ple de l’Ajuntament acorda:

1º.- Gestionar l’Hospital Municipal de Lloret de Mar directament des de l’Ajuntament, quan legalment sigui possible.

2º.- Comunicar aquest acord al Comitè d’Empresa de l’Hospital Municipal i a la Corporació Sanitària del Maresme i La Selva

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: