Vés al contingut

Nota arran de les declaracions de l’Alcalde sobre la palmera caiguda pel vent.

22 Agost 2014

palmeraAmb estupor hem escoltat les declaracions de l’alcalde a ràdio Lloret realitzades el 20 d’aquest mes en les quals deia que l’Ajuntament anuncia que no es poden penjar més pancartes a les palmeres que hi ha a la primera línia de mar.

I diem amb estupor perquè des que es va aprovar l’ordenança de via pública, fa ja algun temps, les pancartes no es poden posar ni en ponts, ni en mobiliari urbà ni subjectes entre arbres. Concretament l’article 32, apartats 4, 5 i 6 diuen el següent:

4. L’Ajuntament podrà autoritzar la col·locació de pancartes en la via pública només en les circumstàncies següents:
a) En període d’eleccions polítiques.
b) En període de festes populars i tradicionals dels barris.
c) Per actes organitzats per associacions o entitats quan tinguin una finalitat d’interès general o col·lectiu.
5. Per a la instal·lació de les pancartes a què es refereixen les lletres b) i c) anteriors caldrà la prèvia petició i obtenció de llicència municipal.
6. La instal·lació de les pancartes s’haurà d’acomodar a les disposicions següents:
a) La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per poder disminuir l’efecte del vent.
b) La col·locació s’autoritzarà preferentment en pals verticals instal·lats i destinats exclusivament per a aquest ús. En cas que no hi hagi pals, la col·locació es podrà autoritzar sempre que no es subjectin a ponts, entre elements d’enllumenat públic, arbres o d’altres elements estructurals i a mobiliari urbà no específicament dissenyat per a aquest fi. Quan l’element estructural sigui una façana amb balcó es podrà autoritzar la col·locació.

Nosaltres deduïm diverses coses d’aquest assumpte que sembla insignificant:

1.- L’alcalde i el regidor de via pública no coneixen l’ordenança de via pública. Pel que sembla es dediquen a portar al ple ordenances i reglaments que després guarden en un calaix a on dormen el somni dels justos. Per a aquest final no fa falta elaborar més reglaments ni més ordenances.
2.- L’entitat que va col·locar la pancarta no va sol·licitar el permís oportú tal com marca l’ordenança, i des de l’ajuntament no es van assabentar d’aquesta situació o, directament, fan els ulls grossos.
3.- També hem observat que en el pont que hi ha a l’avinguda de Blanes es col·loquen regularment pancartes per part d’empreses, entitats i per anunciar actes realitzats pel mateix ajuntament, sense que es demani el permís oportú i sense que la regidoria corresponent actuï en conseqüència. Això sí quan la pancarta fa referència a la defensa de drets laborals o a missatges de defensa de l’estat del benestar, es retira immediatament.
4.- L’ajuntament té dues vares per mesurar en aquest assumpte: si ets empresa o entitat afí a CiU et deixen col·locar la pancarta, i si qui la col·loca són entitats crítiques amb CiU o amb la seva política, no dura ni un dia. El sorprenent és que ERC actuï d’aquesta forma, ja que la regidoria de via pública és de la seva responsabilitat, i deixi les pancartes d’entitats afins a CiU i retiri les d’un clar contingut social.

Lloret de Mar, 22 d’agost 2014.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: