Vés al contingut

20 Octubre 2013

image005

image004

Assemblea local de
Lloret de Mar

C/Camí de les Cabres, 30-34-baixos

Telèfon: 972901523

correu:icv_euia@iservicesmail.com

MOCIÓ QUE ES PRESENTA AL PLE DE L’AJUNTAMENT PER A LA RECUPERACIÓ DELS SERVEIS SANITARIS A LA SELVA MARÍTIMA.

Donat que:

La retallada dels serveis sanitaris que la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat suposen a la Selva Marítima i que ha comportat una davallada molt important de recursos que s’ha traduït, i es traduirà, en una reducció de la qualitat del servei que s’ofereix a la població d’aquesta àrea.

Entre d’altres, la Corporació de Salut del Maresme i La Selva i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya han acordat un seguit de mesures amb l’objectiu de reduir la inversió en sanitat pública a l’Hospital Comarcal de La Selva  i als CAPs, que depenen de la Corporació, i ampliar el camp de negoci de les mútues i operadors privats en aquests centres públics.

Aquestes mesures afecten directament a la quantitat i qualitat assistencial que reben els ciutadans de la Selva Marítima, i s’afegeixen a les retallades estructurals, tant fixes com temporals, ja patides al territori els anys 2011 i 2012 que suposen, a més a més, un avanç en la privatització de serveis que fins ara són de prestació pública.

Aquestes retallades posen en perill i disminueixen la qualitat de vida actual de la ciutadania, augmentant el temps de reacció i resposta de l’atenció sanitària urgent, en una zona de més de 100.000 habitants censats, amb un volum turístic molt important, i amb dificultats en la mobilitat pel territori.

Les retallades que la Corporació de Salut del Maresme i La Selva i el Departament de Salut ha aplicat i pretenen aplicar a l’Hospital Comarcal de La Selva i altres serveis sanitaris són les següents:
•    Desaparició del servei de Ginecòloga i Obstetrícia en el 2011.
•    Reducció del personal de Consultes Externes.
•    Eliminació de 8 habitacions, (16 llits) de Medicina Interna.
•    Desaparició del servei de Cirurgia de l’Hospital Comarcal de La Selva     traslladant-lo al Hospital Sant Jaume de Calella.
•    A partir de les 20h NO HI HAURÀ Cirurgià a l’hospital.
•    Reducció de unitats i efectius d’ambulàncies.
•    Venda d’una trentena d’intervencions de pròtesis a la Clínica Girona amb la qual cosa els pacients tindran que desplaçar-se a Girona.
•    La NO cobertura de places per jubilacions i excedències, per tant, menys personal i més carrega de treball per al personal restant.
•    Tancament del CAP de Fenals.
•    Tancament dels CAPS de Lloret i Tossa a les nits.
•    Eliminació el servei de mediació per immigrants.
•    Pagament de 5€ per nit per la utilització de la butaca pels pacients i acompanyants, mentre que en les habitacions de mútues i privats els acompanyats disposen d’un sofà llit gratuït.
•    Reconversió de l’habitació assignada preferentment als pacients amb finançament de mútues privades i particulars.
Conseqüències:
•    Augment de les llistes d’espera:
–    Per a les intervencions quirúrgiques programades.
–    Per a la realització de les proves complementàries.
–    Per a la visita amb l’especialista.
•    Augment del temps d’espera a urgències:
–    Per ser atès.
–    Per una vegada hagi sigut atès, hospitalitzar-se a planta.

•    Risc de no garantir-se l’assistència sanitària adient en temps i forma.

•    Disminució de la qualitat assistencial.

Al 2012, les Plataformes ciutadanes de Lloret i Blanes, formada per associacions i entitats veïnals dels dos pobles, van recollir 12.100 signatures contra les retallades sanitàries que es van   fer   arribar   a   les   autoritats   competents   de   la   Regió   sanitària.

Tanmateix, el 6 d’Octubre de 2013, al voltant de 4.000 ciutadans i ciutadanes van manifestar-se pacíficament al municipi de Blanes exigint la retirada de la proposta de retallades a l’Hospital Comarcal de La Selva i els CAPs de la zona, així com la recuperació dels diversos serveis assistencials suprimits en aquests dos anys per incompliment per part del Consell Rector de les contraprestacions en millora del servei que havien de suposar.

Per aquests motius, el Grup Municipal d’ICV-EUiA proposa a la consideració del Plenari l’adopció dels següents acords:

Primer –Exigir a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya recuperar i mantenir la prestació dels serveis ordinaris i de guàrdia de cirurgia, traumatologia i obstetrícia  de l’Hospital Comarcal de La Selva.

Segon -Exigir a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  la retirada de les retallades previstes a l’Hospital Comarcal de La Selva detallades a la part expositiva de la present moció.

Tercer – Recuperar el servei en horari nocturn dels CAP de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar.

Quart- Que l’habitació reservada de mútues privades i particulars,les condicions assistencials siguin idèntiques a les de la resta d’habitacions amb finançament  públic,així com que no hi hagi cap augment d’aquest tipus d’habitacions.

Cinquè- Exigir a la Corporació de Salut del Maresme i la Selva la publicació de les actes del Consell Rector.

Sisè- Que el representant de l’Ajuntament de Lloret de Mar en el Consell Rector de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva, el  batlle de la nostra població, voti en contra de les retallades proposades per la direcció de la Corporació tendents al tancament de 8 habitacions de medicina interna, l’habilitació de 4 habitacions per a ús exclusiu de les mútues, així com la desaparició del servei de Cirurgia de l’Hospital Comarcal de La Selva.

Setè- Transmetre aquests acords al Consell Rector de la Corporació de Salut del Maresme i La Selva i a la Delegació Territorial a Girona del Department de Salut de la Generalitat de Catalunya.

FCO. JAVIER RODRIGUEZ PACIOS
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: