Vés al contingut

A Can Juncadella es continua amb la mà tova

23 Agost 2010

Després d’haver rebut l’informe elaborat pels serveis tècnics d’urbanisme de l’Ajuntament el Juny de 2010, a petició de l’oposició, en el que demanàvem se’ns informés de les actuacions urbanístiques realitzades a la finca de Can Juncadella.
Després de veure que a l’esmentat informe s’adjunta una fotografia aèria realitzada el 6 de Maig de 2009 en la qual s’aprecien amb claredat construccions a l’esmentada finca.
Després de llegir el que es diu a l’informe “que existeixen tres construccions en les quals no consta en l’ajuntament cap sol•licitud ni hi ha per part de l’ajuntament cap expedient obert, que són: construcció d’una glorieta, antic frontó i pistes de tennis-basquet, per la qual cosa l’ajuntament obrirà expedient.”
Tenint en compte la celeritat i bona vista del nostre ajuntament en situacions similars de propietats de menor fortuna o sort, tenim serioses dubtes de que no hi hagi hagut un tracte privilegiat per part dels responsables municipals envers la propietat de la citada finca. Els dubtes que tenim i que desitgem ens siguin aclarits són:

1. Per què des de maig del 2009 fins a juny del 2010 aquesta fotografia aèria ha dormit en els serveis d’urbanisme sense que s’hagués obert cap tipus d’expedient fins que l’oposició va tenir a les seves mans l’informe abans esmentat?

2. Aquesta falta d’actuació ve donada per una ordre del regidor de torn o és deguda a una falta de supervisió del treball dels tècnics d’aquest departament per part del regidor?

En qualsevol dels dos casos és una greu irresponsabilitat del regidor envers els seus deures.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: