Vés al contingut

CENSURA MUNICIPAL A LLORET DE MAR

11 Juliol 2009

Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa de Lloret de Mar ha tingut notícies sobre la prohibició que ha fet l’equip de govern municipal perquè es rebin els extractes diaris sobre notícies de les nostres comarques que sol enviar diàriament grimmelgrimmel, amb la seva imparcialitat i aguts comentaris. Aquest butlletí el rebien tots els grups municipals.

Com el nostre grup té ja una certa experiència quant al que significa la censura per part de CiU, recordem la censura exercida contra el escrit per al butlletí municipal on criticàvem la concessió express de la llicència de terrasses a la plaça Piferrer, podem parlar amb un cert coneixement de causa.

Creïem que és necessari aturar actituts com aquestes i no doblegar-se a l’idea que té CiU – PP del que és la “correcta informació”, és a dir, del qual ells volen que surti publicat: panegírics a l’equip de govern municipal i ocultar qualsevol crítica a la seva gestió. Existeixen ja en la nostra jurisprudència multitud de sentències fermes quant a la censura exercida per empreses privades sobre els correus electrònics dels seus treballadors, com més quan es tracta d’un organisme públic els actuals gestors del qual, CiU i PP, s’arroguen el dret de decidir qui envia un correu i qui no i a qui se li pot enviar i a qui no.

La nostra coalició posarà tots els mitjans al seu abast per evitar que a la nostra ciutat torni a utilitzar-se la censura com a arma política i fem una crida a la resta de formacions polítiques per exercir totes les accions que es creguin convenients amb la finalitat de respectar el més elemental dels drets: la llibertat d’opinió i publicació.

Des del grup municipal d’ICV-EUiA de Lloret de Mar, citem que en el termini de 24 hores, al nostre correu institucional puguem rebre tota la informació que creem oportuna. En cas de no ser així, entendrem que CiU i PP estan obstaculitzant el nostre treball com a oposició.

Els comentaris estan tancats.

%d bloggers like this: